logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ހޯޑެއްދޫން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަން 82 ކިލޯއަށް

ހޯޑެއްދޫން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަން 82 ކިލޯއަށް އަރައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ހޮދި 69 ކިލޯގެ ޑްރަގް ހޯދާފައިވަނީ، ހޯނޑެއްދުއާއި އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ ފަޅު ރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުއްޓައިކަމަށެވެ. ސީޕީ ހަމީދު ވަނީ ފުލުހުން ކުރި ކާމިޔާބީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ފުލުހުން ހޯޑެއްދޫގައި ހިންގާ މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުރަތަމަ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އަދި އިތުރު 2 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮއްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *