logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މަސްވެރިއަކަށް، ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މ.މުލަކު ބޮއި ކައިރިން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު "ނިޒަމް" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި 21 އަހަރުގެ މަސްވެރިއެއް ވެއްޓި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންއަށް ލިބުމުން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެ ދޯނި އޮތް ސަރަހައްދަށް ގޮސް، ޒަޚަމް ލިބިފައިއޮތް މީހާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފް "ސީ އެމްބިއުލާންސް"  އުޅަނދަށް އެ މީހާ ނެގުމަށްފަހު، ވަނީ މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ކޯސްޓްގާރޑުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބެމުން އަންނަކަމަށް މަސްވެރިން ބުނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *