logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
2M0BHFD Croatia?s Mario Pasalic and goalkeeper Dominik Livakovic celebrates winning the penalty shoot out during the FIFA World Cup Round of Sixteen match at the Al Janoub Stadium in Al-Wakrah, Qatar. Picture date: Monday December 5, 2022.

ޕެނަލްޓީގައި ޖަޕާން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ކުއާޓަރއަށް

ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ކްރޮއޭޝިއާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ދެ ބާރުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ޖަޕާން އާއި ބައްދަލުކުރި ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗު ކްރޮއޭޝިއާ ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 4 – 1 ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއުރު ދެ ޓީމްވެސް އޮތީ އެކެއް އެކަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފްގައިވެސް ތަފާތެއް ނުފެނުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކްރޮއޭޝިއާ ކުރި ހޯދީ އެޓީމްގެ ކީޕަރުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިފަހަރު ފެނުނު ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓްގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ގޯލް ކީޕަރު ލިވަކޮވިޗް ވަނީ ޖަޕާންގެ ތިން ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މިއާ އެކު ކްރޮއޭޝިއާ މިވަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖެހިޖެހިގެން ޕެނަލްޓީއަށް ދިޔަ ތިން ފަހަރުވެސް ކުރި ހޯދާފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޑެންމާކް އަތުންނާއި ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ރަޝިއާ އަތުންވެސް ކްރޮއޭޝިއާ ކުރި ހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

އެފަހަރުގެ މުބާރާތް ކްރޮއޭޝިއާ ނިންމާލީ ފްރާންސް އަތުން ފައިނަލްގައި ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *