logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް ނަގައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް ނަގައިފިއެވެ.
ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި މިރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި އެ ފަސް މެމްބަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް އެވެ. އެ ނަންތަކަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ މަޖިލިހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ނެގި 5 މެމްބަރުން:

  • އިބްރާހިމް ވަހީދު – ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން
  • އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު – އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު
  • އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން – މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް
  • އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް – އެމްޑީޕީގެ ގާނޫނީ ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ މުގައްރިރު
  • މުހައްމަދު އީމާން – ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *