logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
ކުރުދީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ކުރުދީންގެ މަރުތަކުގެ މައްސަލާގައި ފްރާންސްގައި މުޒާހަރާ!

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން މަރުވި ކުރުދީ ތިން އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވިފައިނުވާތީވެ ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މީގެ ދެ ހަފުތާ އެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޕެރިހުގައި ހުންނަ ކުރުދީ ސަގާފީ މަރުކަޒެއްގެ ބޭރުގައި މަރުވި ތިން މީހުންގެ ހިތާމައިގައި ވެސް ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އަޑު އުފުލާފައެވެ. އެ މުޒާހަރާގައި ޖަރުމަނު، ނެދަލޭންޑްސް، ސްވިޒަލޭންޑް އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ކުރުދީ އެކްޓިވިސްޓުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި އެއްވުން އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ޔޫރަޕްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މަދުވެގެން 25،000 މީހުން އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕެރިސް ފުލުހުން ބުނީ ބައިވެރިވީ 10،000 މީހުން ކަމަށެވެ.

މި މުޒާހަރާއަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ސަކީން ކެންސިޒް، ފިދާން ޑޮގަން އަދި ލޭލާ ސައިލެމޭޒް މަރާލިތާ 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެކެވެ. ކެންސިޒް އަކީ ތުރުކީ، އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން "ޓެރަރިސްޓް" ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުދިސްތާން ވޯކާސް ޕާޓީ (ޕީކޭކޭ) ގެ ބާނީ އެކެވެ.

ރާލީ ބޮލަށް ބަޑި ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެރިހުގެ 10 ވަނަ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ ކުރުދީ އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރުގައި ޑޯގަން، 28، އާއި ސައިލެމޭޒް، 24، މަރާލީ ވެސް ހަމަ އެ ގޮތަށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބީ 2013 ވަނަ އަހަރު މަރުވި މީހުންގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ ބެނާތައް ހިފައިގެންނެވެ.

އޭއެފްޕީން ބުނީ ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މާސޭގައި ވެސް 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިނގާލުމުގއި ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި 800 މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *