logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024
photo by Mvcrisis
ފޮޓޯ: އެމްވީކްރައިސިސް

ފޭސް 2ގައި ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މީގެ ބައިގަޑި އިރެއްހާއިރު ކުރިންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސައިކަލުގައި އިންމީހާއަށް އަންނަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރިވާދެމުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *