logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލަ އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ

1.2 މިލިއަން ރެފިއުޖީންނަށް ޖަރުމަނު ހުޅުވާލީތީވެ އެންޖެލާ މާކެލާއަށް އެވޯޑެއް

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ރެފިއުޖީންނަށް ޖަރުމަނަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން އަގުވަޒަންކޮށް އދ.ގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު އެންޖެލާ މާކެލް އަށް ދީފި އެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތަށް 2015 ވަނަ އަހަރާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި 1.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި ރެފިއުޖީންނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން މާކެލާއަށް ތައުރީފު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ވެރިރަށް ޔަމޫސޫކްރޯގައި ފެލިކްސް ހޫފޫއެޓް-ބޮއިގްނީ ޔުނެސްކޯގެ ސުލްހައިގެ އިނާމު އެކަމަނާއަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

އދ.ގެ އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮޑްރީ އަޒޫލޭ ވިދާޅުވީ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރެފިއުޖީންނަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުން ކިޔާފައިވާ މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާތީ އެންޖަލާ މާކެލާގެ ހިތްވަރުގަދަ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ޖޫރީން ބޭނުންވި ކަމަށެވެ.

ރެފިއުޖީންނަށް ޔޫރަޕް ބަންދުކުރުމަށް އެތައް ގައުމުތަކަކުން ގޮވާލަމުން ދިޔައިރު ޖަރުމަނުން ދެއްކި ހިތްވަރުގެ އަގު އދ އިން ވަޒާންކޮށްފައެވެ.

މާކެލާ އެ ނިންމުން ނިންމެވީ ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑުވަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅުގައެވެ.

"އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރުމާއި، ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އަމާޒެއް، އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ހިޖުރަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގައި މި އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް،" ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗާންސެލަރުކަމުގެ މަގާމުގައި 16 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އެންޖެލާ މާކެލާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *