logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024

ފަސް އަހަރާ 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އުމުރުން ފަސްއަހަރާ 11 އަހަރާ ދެމެދު ގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިންދޭން އެޗްޕީއޭއިން ފަށައިފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މޯލޮޑިވްސް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އޮން އިމިއުނައިޒޭޝަނުން ވަނީ މި އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިންދޭން ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިއަދުން ފެށިގެން އެ އުމުރުފާގެ ކުދިންނަށް ފައިޒަ ވެކްސިންދޭން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ. 

މާލޭގެ ވެކްސިންދޭ ސެންޓަރު ތަކުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހެލްތް ސެންޓަރު ތަކުން ފައިޒަރ ވެކްސިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭގެ އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ. 

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށްވެސް ފައިޒާ ވެކްސިން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަށް އަދި ބޫސްޓާ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ޖަހަން އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން ބުންޏެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިންދޭ ތަންތަނާއި ގަޑިތަށް: 

  • އައިޖީއެމްއެޗް: ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 12:00 އަށް
  • ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް: ކޮންމެ އާދިއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ 13:00 އިން 14:00 އަށް
  • ދަމަނަވެށި: ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 13:30 އިން 15:00 އަށް

 

 

 

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *