Minivan-logo

English

ހޯމަ, 11 ޑިސެމްބަރ 2023
ރާއްޖޭގެ 43 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އިވެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ސަރުކާރުތަކުން މަސްވެރިންނާ އަޅާނުލާ ވާހަކައެވެ. މަސްވެރިންނާއި ދޯނިފަހަރު ތަރައްޤީވެގެން…
ރާއްޖޭގެ 43 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އިވެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ސަރުކާރުތަކުން މަސްވެރިންނާ އަޅާނުލާ ވާހަކައެވެ. މަސްވެރިންނާއި ދޯނިފަހަރު ތަރައްޤީވެގެން އައިއިރު މަސްގަންނަ ކުންފުނިތަނުން ތަރައްޤީ ނުވި…

ރިޕޯޓް

dd