logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024
އެސްޓީއޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 818 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. މިއީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އެކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ…
އެސްޓީއޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު 818 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. މިއީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އެކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ އުފުލުނު އަހަރެކެވެ. އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ…

ރިޕޯޓް