Minivan-logo

English

ހޯމަ, 29 މެއި 2023
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ގައުމަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރާއީސް، ގަލޮޅު އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދަޅުވެއްޖެ އެވެ….
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ގައުމަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރާއީސް، ގަލޮޅު އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދަޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ،…

ރިޕޯޓް